Navigation

Mehrsprachig

Casă pentru femei – ce înseamnă aceasta?

Casă autonomă pentru femei – Ocrotire a femeilor împotriva violenței bărbaților


Dacă soțul/partenerul sau familia ta, te maltratează sau ameniță corporal sau sufleteşte, este foarte dificil deseori să evadezi din această situație amenințătoare.

Tu poți găsi cu copiii tăi ocrotire în casă pentru femei, iar atîta timp cît va fi necesar pentru tine, vei putea locui la noi. În casă pentru femei trăiesc şi lucrează numai femei şi copiii lor. Cu excepția cîtorva reguli care trebuiesc respectate, fiecare femeie îşi reglementează individual viața cotidiană.


Noi colaboratoarele acestei case pentru femei întercăm să-țî dăm un sprijin şi să te ajutăm în toate deciziile tale.

Care sînt drepturile mele şi cu pot să le realizez?

Cum pot să-mi finanțez existența mea şi a copiiilor mei?

Cum reuşesc să primesc dreptul de îngrijire şi educare asupra copiilor mei?

Cum îmi pot asigura şederea în Germania?


Casele autonome pentru femei nu sînt cămine de stat. Noi nu lucrăm pentru autorități şi poliție, ci în interesul tău. Dacă este posibil, ar fi bine să aduci lucrurile tale personale şi documentele pe care le posezi. De o importanță deosebită sînt buletinul de identitate, pasaportul, certificatul de căsătorie, certificate de asigurare pe caz de boală …


Numărul nostru de telefon îl găseşti pe prima pagină. Poți să ne suni zi şi noapte.