Navigation

Mehrsprachig

Shtëpia e Grave – cka eshte kjo?

Shtëpia Autonome e Grave – Mbron nga dhuna burrava kundër grave


Kur ti fizikishtë ose shpirtërisht maltretohesh ose kanosesh nga burri/partneri, apo familja e jote, shpësheherë është shumë vështirë të dilet nga kjo situatë e dhunës.

Ti mundeshë me fëmijët e tu të gjeshë mbrojtje në shtëpin e grave dhe të banoshë te ne sa të ketë nevojë. Deri në disa rregulla, gratë e kordinojnë vetë jetëm dhe përditëshmërin e tyre.


Ne bashkëpuntoretë tentojme që ty të të këshillojmë dhe përkrahime tek të gjitha vendimetë që vijnë në pytje:


Cilatë janë të drejtat e mija dhe si mund të i arrij ato?

Si e financojë vetvetën dhe fëmijët e mi?

Si mund të arrijë që fëmijët te qëndrojnë tek unë?

Si e sigurojë qëndrimin në Gjermani?


Shtëpiat autonome të grave nuk janë strehime shtetërore. Ne nuk punojmë për institucione dhe polici, por për interesatë e tua. Nëse ka mundësi, shelli gjëratë e tua personale dhe dokumentatë me veti. Me rëndësi janë sidomosë letërnjofëtimi, pasaporte, certificata e martesës, sigurimi mjeksorë …


Numrin tonë të telefonit e gjen në faqen e parë. Ti mundesh të na thirrasësh neve ditë e natë.